Metoda DNS

Koncept je založen na principech zrání pohybového systému, tedy vývoje držení těla a procesu vývinu člověka, která je nejintenzivnější v prvním roku života. S postupným zráním centrálního nervového systému (mozek, mícha) se teprve realizuje funkce svalů. Pohyb je výsledkem spuštění předem připraveného geneticky daného vzorce. Toto spuštění je zcela automatické. Cílem terapie tedy není změna funkce svalu, ale změna řídícího programu.

DNS neřeší nadměrnou či nedostatečnou sílu svalů ani velikost svalové hmoty, zabývá se správnou aktivitou svalů. Zapojení svalových skupin musí být co nejideálnější tak, aby klouby byly biomechanicky zatížené rovnoměrně (v centrovaném postavení) a svaly pracují efektivně a ekonomicky bez možnosti přetížení nebo poškození. Terapie ve vývojových polohách  opravuje nesprávný pohybový program, který je uložen v centrálním nervovém systému.

Tyto programy se díky zrání CNS aktivují a řídí systém posturální (držení těla proti gravitaci) a systém lokomoční (vykonávající pohyb).

V důsledku špatné funkce těchto svalů dochází k přetěžování některých segmentů těla s postupným rozvojem změn jako je například výhřez meziobratlové ploténky, vznik artrózy kloubů, vznik únavových zlomenin, přetržení svalů a mnoho dalších bolest provokujících změn. Zlepšení aktivity a schopnost spolupráce těchto svalů je nezbytné pro zdravou pohybovou aktivitu horních a dolních končetin a přímo závislá na úpravě dechového stereotypu.

Významnost tohoto konceptu vzrůstá v oblasti diagnostiky a terapie pohybových poruch neurologických, ortopedických a pediatrických pacientů. Pro diagnostiku v rámci konceptu DNS není při hodnocení svalové síly dostačující pouze anatomické pojetí, ale důležité je akceptovat i jeho začlenění do celého fungujícího tělního systému.

Indikace metody DNS:

  • Vadné držení těla u dětí a dospělých, skolióza
  • Plochonoží, bolesti kolen, kyčlí
  • Bolesti zad, výhřezy meziobratlových plotének (zejména v oblasti bederní páteře)
  • Pooperační stavy páteře
  • Neurologická a ortopedická onemocnění
  • Zhoršená koordinace pohybů dětí, dospělých,  vrcholových sportovců
  • Úponové bolesti v oblasti kloubů - tenisový a oštěpařský loket, bolesti v oblasti ramenního kloubu, bolesti u lopatek, skokanské koleno, iliotibiální (ITB) syndrom, bolesti v oblasti kyčelních kloubů
  • Prevence úrazů a mnoho dalších diagnóz

 

Dynamická neuromuskulární stabilizace

Zakladatelem konceptu je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.