Bobath koncept

je terapeutický přístup pracující na neurovývojovém podkladě. Jeho zakladateli jsou Karel a Berta Bobathovi.

Jedná se o 24 hodinový koncept, který propojuje denní péči, hru a podíl na společných každodenních aktivitách s terapií.

Jde o způsob myšlení, pozorování a interpretace toho, co pacient dělá a k tomu přizpůsobení našich léčebných postupů. Neučí pacienta pohybům, ale umožňuje mu, aby je mohl sám provést.

Řeší individuálně konkrétní problém  dítěte a cílem je vždy funkční aktivita.

Vždy uvažuje dopředu do budoucnosti a snaží se o minimalizaci sekundárních problémů.

Koncept je založen na podrobné analýze a porozumění senzomotorických funkcí, napětí na těle, pohybových vzorů a toho, jakým způsobem tyto skutečnosti ovlivňují schopnosti dítěte vykonávat běžné denní aktivity, hru a zapojení mezi vrstevníky. Cílem je kvalita života nejen kvalita pohybu. Vychází z poznatku, že jedna dosažená aktivita připravuje druhou.

Rodina je plnohodnotným partnerem při stanovení cílů terapie.

Rodič ale v Bobath konceptu vždy zůstává rodičem, ne terapeutem!

Karel a Berta Bobathovi