Elektroléčba

Pod pojmem elektroléčba chápeme soubor léčebných metod, které využívají elektrickou energii různých frekvencí a intenzit s cílem snížit bolest v postiženém místě, zlepšit jeho prokrvení, stimulovat nebo naopak relaxovat svaly a zlepšit prokrvení tkání. Do této skupiny léčebných metod patří i magnetoterapie, u které se v praxi uplatňuje známý Faradayův zákon elektromagnetické indukce, který popisuje, že okolo vodiče, kterým prochází elektrický proud, vzniká magnetické pole.

Metody:

  • Diadynamické proudy, interferenční proudy, Träbertovy proudy, tensní proudy, elektrostimulační proudy, Rebox,
  • Distanční elektroterapie
  • Magnetoterapie

Ultrazvuk

Terapeutický ultrazvuk využívá mechanické vlnění, které při aplikaci na postiženou tkáň zlepšuje její prokrvení a výživu, podporuje tkáňovou difúzi, uvolňuje spazmy a snižuje bolest.  Ultrazvuk se aplikuje buď do místa bolesti nebo na příslušný míšní kořen. Patří mezi oblíbenou léčebnou metodu jak ze strany nemocných, tak i ošetřujících.

Vodoléčba

Působením vodních procedur se příznivě ovlivňují choroby pohybového aparátu, zlepšuje se prokrvení organizmu, odstraňují poruchy neurovegetativního rázu. Vodoléčba rovněž zvyšuje fyzickou i psychickou odolnost nemocného.

Částečná vířivá koupel (aplikujeme ji na horní nebo dolní končetiny) je mechanické víření vody, které masíruje části těla ponořené do vany. Vířivá koupel je vhodná k léčbě poúrazových a pooperačních stavů nebo pro odstranění bolestí pohybového systému odlehčením namáhaných svalů i kloubů. Přináší pocit uvolnění.  Pro zvýšení relaxačního účinku jsou do vody přidávány léčebné soli a vůně.

Parafínové zábaly

Parafín je zahřán v nádobě na teplotu cca 58 °C a přikládá se rouškou na léčené místo na dobu 20 minut. Prohřátím organizmu se urychlují metabolické procesy, navíc bezprostřední účinek parafínového zábalu snižuje bolest, uvolňuje svalový spasmus. Důležité je lokální zvýšené prokrvení tkání a stimulace imunitního systému. Zároveň má regenerační efekt na pokožku. Zábal je vhodné aplikovat před masáží, samostatně nebo současně s magnetoterapií.

ošetření bolestivého kolene reboxem
průběh ošetření bolestivého kolene reboxem