Spirální dynamika (Spiraldynamik)

Spiraldynamik je anatomicky odůvodnitelný terapeutický a pohybový koncept, je to návod k použití vlastního těla od hlavy až k patě.

V anatomické struktuře lidského těla – tvaru kostí, vazů, svalů, konstrukci kloubů-fungují principy polarity, klenby,vlny, vzpřímení a spirály. Tři prostorové osy spirály a tři její rotační osy umožňují plnou volnost a maximální stabilitu systému.

Na základě vlastních zkušeností , sebepoznání umožní terapie proniknout do pohybového a terapeutického konceptu a uvědomit si 3D pohyb i 3D anatomii.

Každý člověk může navázat na svou vrozenou pohybovou inteligenci. Pohybová inteligence spočívá v tom, že si tělo vybere anatomicky správně z komplexní rozmanitosti pohybu.

Spiraldynamik učí pohybovému učení díky znovuobjevení vlastního potenciálu skrze vlastní zkušenosti a cílené zprostředkování know-how. Tím vznikající proces uvědomování vede k autentickému uvědomění si vlastního těla.

Věříme, že partnerský a autenticky pečující vztah k vlastnímu tělu je předpokladem zdraví, blaha, sebehodnoty a pocitu sounáležitosti mezi lidmi.

Co přináší Spiraldynamik?

  • Úlevu od bolestí hlubokým propracováním svalů a vazivového aparátu
  • Velmi šetrné zvětšení rozsahu pohybu
  • Zlepšení elasticity tkání
  • Svalová rovnováhu
  • Stabilita
  • Získání nových informací a vjemů o pohybech v kloubech při cvičení a během dne
  • Integrace do denních činností

Koncept Spiraldynamik

je koncept anatomicky správného pohybu: zřetelného, trojrozměrného a systematického. Vzešel z výzkumné práce mezinárodní a multioborové skupiny lidí: lékaři , fyzioterapeuté, sportovní či taneční experti, učitelé jogy a další.

Zakladatelem byli francouzská fyzioterapeutka Y. Deswarte a švýcarský lékař CH. Larsen v 80. letech 20. století.